Select Page

Medlem af priskomitéen, der årligt uddeler Den Berlingske Fonds Journalistpris på 100.000 kr.

Krause